Защо е важна профилактиката срещу сърдечния глист?

За съжаление все по-често диагностицираме заболяването Дирофилария при кучетата.

Дирофиларията или сърдечния глист е изключително опасно и сериозно заболяване, което понякога води до фатален край.

То се причинява от кръгъл червей ( Dirofilaria immitis ), развиващ се в кръвоносната система на гостоприемника. Заболяването се предава чрез кръвосмучещи комари при ухапване. Могат да се заразят кучета и котки, независимо дали живеят само вкъщи или излизат и навън.

Затова ви препоръчваме всяка година да изследвате вашия любимец за този паразит чрез бърз тест и микроскопска проба на кръвта.

Лесно може да бъде предотвратено с евтина и редовна профиактика.

Признаци на заболяването са:

І-ва лека степен – никакви клинични признаци или понякога кашлица и лесна умора, без рентгенографски изменения.
ІІ-ра умерена степен – рядко кашлица, лесна умора, леко до умерено отслабване. Лека анемия.

IIІ-та тежка степен – общо отслабване до кахексия, умора дори от леки натоварвания, честа кашлица и/или задух, и/или дясностранна сърдечна недостатъчност. Значителна анемия.
ІV-та много тежка степен – синдром на vena cava. Анорексия, депресия, задух, чернодробна и бъбречна дисфункция, хепатомегалия, асцит, иктерус, сърдечна недостатъчност. Tежка форма на анемия, понижен брой тромбоцити, изменения в кръвосъсирването.

Прилагаме снимка на фиксирана ларва(микрофилария) видяна под микроскоп и серумът на кучето (нормално серумът е бистър като вода, при нас е жълт).

В средата се вижда дълга и тънка като конец ларва на Дирофиларията
Серумът на пациента е наситено жълт (трябва да бъде бистър като вода)

Не са разрешени коментари