Първа помощ при отравяне

За съжаление често се случва животното ни да оближе, погълне отрова или да бъде залято с нещо токсично.

Ще Ви дадем няколко полезни съвета за първа помощ, които ще помогнат на вашето животно докато стигнете до ветеринарната клиника/кабинет.

1. При попадане на отрова върху очите/кожата на домашния Ви любимец веднага промийте очите с вода, кожата измийте добре със сапун.

2. При ухапване от змия, ужилване от насекомо при възможност пристегнете над мястото на ухапване/ужилване и поставете лед или полейте със студена вода мястото.

3. При съмнение за поглъщане на отрова е много важно до 30-40 минути от поглъщането й да дадете на животното кислородна вода 3% в доза 2-5мл на килограм тегло (максимум 50мл). Изчаква се животното да започне да повръща и след спирането му е добре да дадете активен въглен.

NB- противопоказно е да се предизвиква повръщане при липса на гълтателен рефлекс, при безсъзнание, при конвулсии и др.

При всяко едно съмнение в посочените по-горе случаи е важно да се свържете с ветеринарен лекар за по-подробна информация.

Не са разрешени коментари